Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Obert, aplicant mesures de gestió eficient del contracte. 3309/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Monitors i tècnics escoles esportives municipals 77.604,00 En licitació
Obert 4074/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació obres de reurbanització dels carrers Travessera, Barcelona i Major del barri antic de Parets del Vallès, (1a i 2a fase). 1.267.717,64 En licitació
Obert 5030/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Servei de consergeria i manteniment de la piscina municipal Miquel Luque 191.952,00 Formalitzat
Obert aplicant mesures de gestió eficient del contracte. 4704/2016 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA REFORMA DE LES SALES DE CALDERES DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE PARETS DEL VALLÈS. 51.424,56
Obert 383/2014 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Contractació del servei de dinamització del Casal de Joves de Cal Jardiner de Parets del Vallès i les seves instal·lacions complementàries 86.000,00 Formalitzat
Negociat sense publicitat 5114/2015 Contracte de Serveis per Procediment Negociat sense Publicitat Servei d'impressió del butlletí municipal “Parets al Dia” 13.284,93 Formalitzat
Negociat sense publicitat 1499/2015 Contracte de Serveis per Procediment Negociat sense Publicitat Subministrament de material d'oficina i consumible informàtic 60.000 Formalitzat
Obert 1387/2016 Contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar en un edifici públic, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació contractació de l’explotació del bar-restaurant de l’equipament esportiu del Parc Fluvial de Parets del Vallès, 7.452,00 Formalització
Obert, aplicant mesures de gestió eficient del contracte. 1793/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Contracte del servei de la programació cultural de les escoles 55.500,00 Formalitzat
Obert subjecte a regulació harmonitzada 232/2016 Contracte de Serveis Subjecte a Regulació Harmonitzada, per Procediment Obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Servei de manteniment de l'arbrat viari, places i espais verds del municipi de Parets del Vallès. 1.666.751,58 Formalitzat
Obert 2726/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Contracte del servei de manteniment de les jardineres de Parets del Vallès, reservat a centres especials de treball. 55.200.00 Formalitzat
Obert 1423/2016 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Obres d'urbanització de l'entorn de l'avinguda Espanya 3a fase, entre el carrer Alfons XIII i el carrer Josep Molins 341290.05 Formalització
Obert 1877/2016 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Contracte del servei de manteniment, assistència tècnica i desenvolupament de la xarxa informàtica i de comunicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 170.280,00 Formalitzat
Obert 1954/2015 Contracte de Serveis per Procediment Obert, Oferta Econòmicament Més Avantatjosa, Diversos Criteris d’Adjudicació i Tramitació Urgent Contracte del servei d'una plataforma integral de gestió electrònica dels procediments administratius de l'ajuntament de Parets del Vallès. 88.830,00 Formalitzat
Obert 2034/2016 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Execució de les obres de millora de les instal·lacions de la piscina Municipal Miquel Luque 193696.83 Formalització