Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte publicat al BOPB 21-6-2017 preus públics tallers juliol Casal Can Butjosa 2915/2017 Aprovació preus públics Edictes Edicte relatiu als preus públics del tallers de juliol del Casal de Can Butjosa 22/06/2017
Edicte publicat BOP 22-06-2017 informació pública desafectació del bé demanial 3058/2017 Desafectació de Béns Edictes Informació pública de l’expedient per a la desafectació del bé demanial municipal consistent en l’immoble ubicat al carrer Batista i Roca, número 7, de Parets del Vallès 22/06/2017
Anunci- bases i convocatòria del procediment selectiu per a la creació d’unes borses de treball de monitors de piscina i socorristes aquàtics, per concurs de mèrits. 2290/2017 Borsa per a contractes temporals i nomenaments interins Ocupació pública Anunci- bases i convocatòria del procediment selectiu per a la creació d’unes borses de treball de monitors de piscina i socorristes aquàtics, per concurs de mèrits. 21/06/2017
Edicte 3507/2017 Publicació d'Anuncis en el Tauler Municipal Edictes Acta de requeriment per la Declaració d'Hereus Ab-intestato 21/06/2017
RESOLUCIO 2017-1228 [Decret- LListat persones que passen a la següent fase. 1a conv. 2n termini 2017] 1922/2017 Convocatòria Plans d'Ocupació Anuncis Decret- Llistat de persones que passen a la següent fase. 1a conv. 2n termini 2017. 21/06/2017
Anunci- bases i convocatòria d'una plaça de Bibliotecari/ària, interinament 3140/2017 Convocatòria i selecció de personal funcionari per concurs Ocupació pública Anunci- Aprovació bases i convocatòria del procediment selectiu per a la provisió d’una plaça de bibliotecari/ària, de la plantilla del personal funcionari, amb caràcter interí/na, mitjançant concurs de mèrits amb prova 20/06/2017
Llistat_resolució_de_confirmació_LJ_2017_OLHPV_C_003-2017__17_05_2017-14_06_49 436/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Llistat resolució de confirmació LJ OLHPV C03-2017 20/06/2017
Llistat_resolució_de_confirmació_LP_2017_OLHPV_C_002-2017__17_05_2017-16_37_01 436/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Llistat resolució de confirmació LP 017 OLHPV C 002-2017 20/06/2017
Llistat_resolució_de_confirmació_LP_2017_OLHPV_C_003-2017__18_05_2017-10_18_12 436/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Llistat resolució de confirmació LP 2017 OLHPV C 003-2017 20/06/2017
Llistat_resolució_de_confirmació_LP_2017_OLHPV_C_006-2017__18_05_2017-12_28_26 436/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Llistat resolució de confirmació LP 201 OLHPV C006-2017 20/06/2017