Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci aprovació bases i convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es social, per concurs de mèrits 1990/2017 Borsa per a contractes temporals i nomenaments interins Ocupació pública Bases i convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials, per concurs de mèrits 28/04/2017
RESOLUCIO 2017-0768 [Decret Admesos/Exclosos convocatòria d'una plaça de TAG, per concurs de mèrits 1242/2017 Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Ocupació pública Decret Admesos/Exclosos convocatòria d'una plaça de TAG, per concurs de mèrits 27/04/2017
Acta final convocatòria d'una plaça d'agent de policia local, interinament, mitjançant concurs oposició/ i creació borsa de treball 535/2017 Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari per concurs oposició Ocupació pública Acta final convocatòria d'una plaça d'agent de policia local, interinament, mitjançant concurs oposició/ i creació borsa de treball 25/04/2017
Edicte publicat BOPB 20-4-2017 bases concurs Talent Parets 2017 1626/2017 Procediment per Convocar i Desenvolupar un Concurs Edictes Edicte relatiu a l'aprovació de les bases del concurs Talent Parets 2017 20/04/2017
Edicte publicat BOPB concurs disseny imatge Festa Major d'estiu 2017 1193/2017 Procediment per Convocar i Desenvolupar un Concurs Edictes Edicte relatiu a les bases del concurs de disseny de la imatge de la Festa Major d'estiu 20/04/2017
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER CONCURS DE MÈRITS, PER AL NOMENAMENT TEMPORAL D’UN/A TAG 1242/2017 Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Ocupació pública BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER CONCURS DE MÈRITS, PER AL NOMENAMENT TEMPORAL D’UN/A TAG 19/04/2017
Anunci publicació BOPB convocatòria concurs fotografia FME (18-4-2017) 1191/2017 Procediment per Convocar i Desenvolupar un Concurs Fotogràfic Anuncis Anunci publicació BOPB convocatòria concurs de fotografia de la Festa Major d'estiu 2017 18/04/2017
Anunci publicació BOPB convocatòria concurs Guarniments Carrers Festa Major d'estiu (18 Abril) 1194/2017 Procediment per Convocar i Desenvolupar un Concurs Anuncis Anunci publicació BOPB convocatòria concurs guarniment carrers Festa Major d'estiu 18/04/2017
Edicte publicat BOP. Modificació ordenança reguladora preu públic inserció publicitat mitjans de comunicació municipals 1378/2017 Aprovació preus públics Edictes Modificar l'ordenança reguladora del preu públic per a la inserció de publicitat als mitjans de comunicació municipals. 07/04/2017
RESOLUCIO 2017-0689 [Decret Bases i convocatòria 1a convocatòria 2017] 1922/2017 Convocatòria Plans d'Ocupació Anuncis Bases i 1a convocatòria dels Plans d'Ocupació 2017. 07/04/2017