Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte procediment de requeriments de pagament corresponent convocatòria Crèdit Formació 2010 1751/2017 Publicació d'Anuncis en el Tauler Municipal Edictes Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Requeriments pagaments corresponents a la convocatòria de Crèdit Formació 2010. 22/03/2017
RESOLUCIO 2017-0556 [Decret admesos/Exclosos-: Aprovació llistat admesos i exclosos convocatòria per a proveir una plaça d'agent de Policia Local en la plantilla del personal funcionari interí, mitjançant concurs oposició] 535/2017 Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari per concurs oposició Ocupació pública Llistat admesos i exclosos convocatòria per a proveir una plaça d'agent de Policia Local en la plantilla del personal funcionari interí, mitjançant concurs oposició 21/03/2017
Edicte publicat BOPB 14-3-2017 aprovació preu públic Jornades portes obertes Cal Jardiner 631/2017 Aprovació preus públics Edictes Edicte relatiu a l'aprovació del preu públic de les Jornades de portes obertes a Casal de Joves Cal Jardiner. Dinar Popular 14/03/2017
Edicte publicat BOPB 14-3-2017 modificació preus públics bucs assaig 1198/2015 Aprovació preus públics Edictes Edicte relatiu a l'aprovació de la modificació dels preus públics dels bucs assaig 14/03/2017
Edicte publicat BOPB 14-4-2017 aprovació Bases XXI concurs punts de llibre 1041/2017 Procediment per Convocar i Desenvolupar un Concurs Edictes Edicte relatiu a l'aprovació de les Bases del XXI concurs punts de llibre 14/03/2017
Llistat resolució de desestiment MIFO 2016 LHPV D 008-2016 16 02 2017-15 29 54 1921/2016 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Llistat de notificació de desistiment de les subvencions MIFO 2016 14/03/2017
Llistat resolució de desestiment MIFO 2016 OLHPV D 001-2016 15 02 2017-12 57 00 1921/2016 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Llistat de notificació de desistiment de les subvencions MIFO 2016 14/03/2017
Llistat resolució de desestiment MIFO 2016 OLHPV D 003-2016 15 02 2017-16 17 52 1921/2016 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Llistat de notificació de desistiment de les subvencions MIFO 2016 14/03/2017
Llistat resolució de desestiment MIFO 2016 OLHPV D 004-2016 15 02 2017-17 44 39 1921/2016 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Llistat de notificació de desistiment de les subvencions MIFO 2016 14/03/2017
Llistat resolució denegació MIFO 2016 OLHPV D 007-2016 16 02 2017-09 38 50 1921/2016 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Llistat de notificació de denegació de les subvencions MIFO 2016 14/03/2017