Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Publicació Beques esportives 2017 BOP 3980/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions BOPB Ajuts econòmics per facilitar l'accés a la pràctica esportiva. 19/09/2017
RESOLUCIO 2017-1646 [Decret Afectació al Domini Públic] 4718/2017 Fitxa inventari be immoble Edictes Afectació al domini públic de la finca inscrita en la fitxa 7640 de l'inventari de béns de l'Ajuntament, Edifici H.2.10 de l'Edifici Oest situat en la subparcel·la H2 del Pla de Millora Urbana del Sector IVECO. 18/09/2017
ACTA Vetlladors 3726/2017 Convocatòria Plans d'Ocupació Ocupació pública Acta procès de selecció Vetlladors (Pla Ocupació) 14/09/2017
Acta final de la convocatòria per la creació d'una borsa de professors/es de música 3544/2017 Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Ocupació pública Acta final de la convocatòria per la creació d'un borsa de professors/es de música 08/09/2017
RESOLUCIO 2017-1605 [Decret Llistat d'admesos de la 2a conv.2017] 3726/2017 Convocatòria Plans d'Ocupació Anuncis Llistat d'admesos del procés de selecció de Vetllador/a de la 2a convocatòria dels Plans d'Ocupació 2017. 07/09/2017
RESOLUCIO 2017-1608 [Decret admesos i exclosos de la convocatòria per la creació d'una borsa de treball de professors/es de música] 3544/2017 Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Ocupació pública Anunci resultats valoració de mèrits de la convocatòria per la creació d'una borsa de professors/es de música 07/09/2017
Edicte 4571/2017 Publicació d'Anuncis en el Tauler Municipal Edictes Acta Requeriment per la Declaració de Hereus Ab-Intestato 05/09/2017
Decret d'admesos i exclosos Convocatòria 1 plaça de bibliotecari/ària de la plantilla de personal funcionari interí, mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica 3140/2017 Convocatòria i selecció de personal funcionari per concurs Ocupació pública Decret d'admesos i exclosos Convocatòria 1 plaça de bibliotecari/ària de la plantilla de personal funcionari interí, mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica 17/08/2017
PUBLICACIÓ BOP ANUNCI CONVOCATÒRIA AJUTS IBI ATURATS I FAMÍLIES MONOPARENTALS 4069/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Convocatòria ajuts pel pagament d'impostos municipals per a persones aturades i famílies monoparentals 28/07/2017
PUBLICACIÓ BOP ANUNCI CONVOCATÒRIA AJUTS IBI PENSIONISTES I JUBILATS 746/2017 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Convocatòria ajuts pel pagament d'impostos municipals per a pensionistes per jubilació, incapacitat permanent i viduïtat majors de 60 anys 28/07/2017